HSEQ

Munkabiztonság, Környezet- és Minőségirányítás (HSEQ)

A PCI Zrt. fő célja a hatékony működés és az igényes vevői kör szerelő-karbantartó tevékenységgel történő mind teljesebb körű kiszolgálása.

A társaság vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét a törvényi-jogszabályi előírások betartására, az Európai Unió műszaki-, környezeti és munkavédelmi szabványainak és direktíváinak alkalmazására, a cégre bízott feladatok elvárt minőségben, környezettudatos, valamint a munkatársak biztonságát és elkötelezettségének figyelembe vételével.

A felső vezetés a környezeti hatások értékelését figyelembe véve törekszik a leghatékonyabb technológiai megoldások alkalmazására, a fajlagos anyag- és energiafelhasználás ésszerűsítésére, a  környezetszennyezés kialakulásának megelőzésére, a  környezethasználat szabályozására, a munkabalesetek csökkentésére.

A társaság az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005, szabványok szerint minőség-, környezetközpontú-, egészségvédelmi és biztonságtechnikai irányítási rendszert működtet, és ezen rendszerek megfelelőségét független szervezettel felülvizsgáltatja, tanúsíttatja. Belső kialakítású munkavédelmi rend teszi teljesség a komplex menedzsment rendszert, melynek folyamatos fejlesztése biztosítja a fő cél elérését, az eredményes, biztonságos, vevő- és környezetbarát kivitelező –szolgáltató tevékenység mind magasabb színvonalú végzését.

Menedzsmentrendszereink, etikai elvárásaink ismeretét, alkalmazását munkatársainktól és alvállalkozóinktól is elvárjuk, azok betartását felügyeljük.

A rendszerek működtetését szakmai szervezet irányítja, melynek élén a társasági HSEQ vezető személyében a szükséges jogkörökkel felruházott felelős vezető áll. A vezetés infrastruktúrát biztosít, célokat határoz meg, illetve ismétlődően ellenőrzi, felülvizsgálja a rendszerek működésének hatékonyságát és a kitűzött célok megvalósulását.

Cégünk legfőbb értéke munkatársaink szaktudásában, gyakorlatában van. A kivitelezői tevékenység eredményes, biztonságos és környezetkímélő végzéséhez – végső soron a vevői elégedettség eléréséhez – kiemelt fontosságú tényezőként minőségi, környezeti, munkavédelmi továbbképzésben való részvétel.

Valamennyi munkatársunktól elvárjuk ismereteik, gyakorlati tapasztalataik hatékony alkalmazását, biztonságos munkavégzéssel a minőségi értéktermelésben, a környezeti tényezők kezelésében és a folyamatos fejlesztésben való aktív részvételt. Ezzel szemben joguk elvárni képzettségünknek megfelelő munkát, a korszerű munkaeszközöket és a közreműködésükkel, felkészültségükkel arányos jövedelmet.

Jelen Minőség-, Környezeti- és Munkavédelmi Politika nyilvános. A társasági célok kitűzésében, terjesztésében, megvalósításában, a folyamatos fejlesztésében a vezetés továbbra is számít a cég valamennyi dolgozójának együttműködésére és munkájára.