44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet és a 2014/68/EU direktíva g, B+F modulja szerint

44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet és a 2014/68/EU direktíva G, B+F modulja szerint

Érvényességi terület: Nyomástartó berendezések és rendszerek, csővezetékek, acélszerkezetek gyártása és szerelése.

Érvényes: 2023. 03. 16.